afis_USV_NY-blackout

Proiectele se vor depune la Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava la adresa de email: casastudentilorsv@gmail.com.

   Toate proiectele  trebuie depuse în perioada 18 februarie -18 martie 2019.
 Proiectele trebuie să facă parte din domeniile: cultural, artistic şi sportiv.
  Bugetul maxim alocat unui proiect: 20.000 lei
  C.C.S. va asigura logistica, achiziţiile, serviciile şi materialele necesare implementării proiectelor selectate, în limita bugetului alocat.
 Toate materialele achiziționate în cadrul proiectelor vor intra în patrimoniul C.C.S. în maxim 15 zile de la finalul proiectului.
 Grila de evaluare a proiectelor motivează atragerea de sponsori/parteneri în cadrul proiectului implementat de către studenți.
    În cadrul competiției din 2019 vor fi aprobate maxim 5 proiecte. 

Calendarul competiției 2019

         18 februarie –  18 martie – depunerea Anexei 1;
         19 martie – 24 martie – susținerea proiectului (discuții cu managerul de proiect și comisia de evaluare) și evaluarea proiectelor de către comisie;
         25 martie – afișarea rezultatelor;
         26 martie – depunere contestațiilor;
          27 martie – afișarea rezultatelor finale.